רווחה ועוני בקרן לידידות

על אף היותה מדינה מערבית, מפותחת ומובילה בתחומי החדשנות וההייטק, מדינת ישראל סובלת מפערים חברתיים והיקפי עוני מהגדולים בעולם המערבי.

הקרן לידידות היא מהארגונים החברתיים המובילים בישראל בכל הקשור לסיוע בצרכים בסיסיים לאוכלוסיות החיות בעוני, תכניות להעצמה וצמצום פערים ובמאבק להגדלת ההשקעה הממשלתית בתחומים אלו.

באמצעות מערך שטח רחב ומפותח, קשר מקצועי מעמיק עם רשויות הרווחה ומוקד המאפשר פניות לסיוע מאזרחים הזקוקים לסיוע, הקרן פועלת לזהות את התחומים החברתיים והאוכלוסיות הסובלות מהיעדר משאבים ומפתחת תכניות סיוע לאוכלוסיות הרגישות ביותר בחברה הישראלית.

לצד פעילות הסיוע שלנו אנו פועלים נמרצות להשמעת קולן של האוכלוסיות המוחלשות בישראל ונאבקים להעלאת מודעות הציבור לבעיית העוני תוך ניסיונות שוטפים לקדם ולהשפיע על מדיניות הרווחה של ישראל.